Over ons

Met meer dan 50 jaar ervaring mogen wij ons een betrouwbare uitvoerder van kleinschalige bouwprojecten noemen. Onze werkzaamheden spitsen zich toe op nieuwbouw, verbouw, onderhoud, renovatie en restauratie van zowel woningen als bedrijfspanden. Aan de verbouwing van uw keuken besteden wij evenveel aandacht als aan de realisatie van uw nieuwe bedrijfspand.

 

Wat wij ook voor u doen, kwaliteit en vakmanschap staan altijd centraal: dat is één van de redenen dat wij zoveel particulieren, vastgoedbezitters en woningcorporaties tot onze tevreden klanten mogen rekenen.

 

Wij onderscheiden ons niet alleen tijdens het bouwtraject, maar juist ook in de voorbereiding ervan. Bouwplannen zijn soms complex en kunnen (financiële) onzekerheden met zich meebrengen. Daarom staan we u bij aanvang van (ver)bouwplannen graag vakkundig bij met advies en hulp bij planvorming. Op die manier weet u altijd waar u aan toe bent. Dit alles maakt dat wij ons als bouwbedrijf met recht een totaalaanbieder kunnen noemen.

Logo Wonen in Nieuwkoop

Werkgebied

Bouwbedrijf Fred Verweij voert haar werkzaamheden uit in Nieuwkoop en omstreken. Grofweg houden wij een straal van 50 km aan om ons werkgebied af te bakenen: de cirkel wordt begrensd door Utrecht, Amsterdam en Den Haag.

Bouwgarant

Wij vermelden graag dat Bouwbedrijf Fred Verweij BouwGarant-aannemer is. BouwGarant-aannemers voldoen aan strenge eisen op het gebied van vakmanschap en betrouwbaarheid. Indien een aannemer niet aan de eisen voldoet, mag hij niet onder de vlag van BouwGarant werken. Zo bent u er zeker van dat u een betrouwbare vakman inschakelt. Zekerheid en kwaliteit. U bouwt zeker met BouwGarant.

Bouwend Nederland

Bouwbedrijf Fred Verweij is aangesloten bij Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector was in 2014 in Nederland goed voor ruim 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van ruim 55 miljard euro. De sector biedt werk aan ruim 460.000 mensen.

 

Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk. De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar lidbedrijven.

bouwendnederland

Erkend Leerbedrijf

Bouwbedrijf Fred Verweij is een door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) erkend leerbedrijf. S-BB heeft binnen de Wet Educatie en Beroepsonderwijs de wettelijke taak om bedrijven te erkennen en te begeleiden. Een leerbedrijf voldoet aan de eisen die door de sector worden gesteld aan de uitvoering van de beroepspraktijkvorming. Alleen erkende leerbedrijven mogen opleiden. Beroepsopleidingen weten zich zodoende verzekerd van een kundig en gekwalificeerd leerbedrijf.

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures.